Ontstaan

Het ontstaan van LIVEKE

Rond 1972 staken de voorzitters van carnavalsverenigingen Hasselt, Genk en Maaseik de koppen bij elkaar. Eerst omdat ze nogal moeite hadden met de wildgroei van carnavalsverenigingen en bepaalde carnavalsgebruiken in onze provincie.

Ten tweede wilde zij iets doen tegen de sterke commercialisering van voornamelijk muziek van maatschappijen, wagens en groepen.

Als laatst wilde zij een actie ondernemen tegen de invloed van de Hollandse 'carnavalschlagers' die in die tijd zich nogal sterk opdrongen.

Dr.Albert Barthels (Hasselt) zaliger, Dhr. Hilaire Janssen (Genk) zaliger en Dhr. Tonny Van Wijck (Maaseik) zouden een federatie van Belgisch Limburgse carnavalsverenigingen oprichten. Een aantal verenigingen, die waardig geacht werden deel te maken van deze federatie werden uitgenodigd en deze verklaarden zich akkoord mee te werken aan het goede doel. Het waren in het prille begin (NL. op 04 oktober 1972) in alfabetische volgorde

- Genk
- Hasselt
- Maaseik
- Sint-Truiden

Zij kozen eerst voor de naam L.O.V. " Limburgse Optochten Vereniging". Op 17 november 1973 vervoegden Borgloon, Maasmechelen en Tongeren deze federatie.

Aan de naam van de federatie werd nog gesleuteld en in 1974 werd de naam Limburgse Carnaval en Optochten Samenwerking (L.I.C.E.O.S.) voorgesteld, doch op 17 september 1975 kreeg de federatie (dankzij de inspiratie van Dr. Barthels) haar huidige naam Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen, kortweg LIVEKE.

In deze periode kopten diverse artikels in verschillende Belgische kranten (oa. Het Belang van Limburg, De Koerier, Het Volk , Het Laatste Nieuws) "Belgisch Limburg heeft een LIVEKE". Zelfs in Nederland werden we genoemd. Verschillende verenigingen reageerden op deze artikels en verzochten om aan te sluiten.

Om bij de verenigingen het respect voor traditionele carnavalsgebruiken te doen opleven werd op diezelfde vergadering een "ERECODE" aanvaard waarvan iedere vereniging zich diende te houden. Deze erecode werd nadien op een mooi perkament gedrukt en aan iedere vereniging plechtig overhandigd.

LIVEKE werd op 03 november 1976 uitgebreid met 's Gravenvoeren en Lanaken en op 24 december van datzelfde jaar werd Bree (Stoepluipers aangesteld door de Burgemeester) opgenomen.

Hamont en Zonhoven volgden op 07 mei 1977.

In de statutaire vergadering van mei 2005 werd de Stadsraad Bilzen uit Bilzen opgenomen en de Teutonische Ridders uit Diepenbeek vielen te beurt in de statutaire vergadering van mei 2008.

Tijdens de vergadering van mei 1977 werd er een wedstrijd voor jongeren uitgeschreven om een embleem voor LIVEKE te ontwerpen. Deelnemers moesten op 1 september 1977 jonger zijn dan 18 jaar. In het embleem moest vermeld staan : LIVEKE - LIMBURG - CARNAVAL. Tijdens de vergadering van 5 september werd dhr. Wilfried Put uit Zonhoven als winnaar aangeduid.

LIVEKE werd tot 18 juni 1979 geleid door een driemanschap; de voorzitters van Genk, Hasselt en Maaseik (stichterende leden ). Vanaf 18 juni 1979 zullen dan de vergaderingen van LIVEKE geleid worden door een nieuwe voorzitter dhr. Jos Gysen uit Bree bijgestaan door secretaris en penningmeester René Huynen uit Voeren.

In dit zelfde jaar september werd LIVEKE uitgenodigd op de hoofd vergadering van de NEG (Närriche Europaische Gemeinschaft ) in Heinsberg (Duitsland) waar ze ook lid werden en nog steeds zijn.

In november 1979 verscheen dan de eerste editie van de huidige "LIVEKE ALAAF" met een voorwoord van de toenmalige gouverneur Vermeulen.

Op 20 april 1989 verschijnt in het Belgisch Staatsblad onder nummer 4711 de bekendmaking van LIVEKE als VZW. Dit gebeurde in samenwerking met mevr. notaris Anne Schouterte, echtgenote van Jean Delwaide. Dit werd gratis gedaan waarvoor onze dank.

Op 09 oktober 1990 neemt Jos Gysen ontslag als voorzitter van LIVEKE en neemt secretaris René Huynen het voorzitterschap waar tot de bijzondere statutaire vergadering van 4 januari 1991. Hij wordt hier unaniem tot voorzitter verkozen door algemeen handgeklap. Luc Westhof uit Hamont wordt de nieuwe secretaris / penningmeester en Danny Vandersmissen uit Genk wordt aangeduid als lid van het Dagelijks Bestuur.

De eerste aanvaring met het NEG vindt plaats in 1991 met het uitbreken van de eerste golfoorlog. De NEG legde zijn leden op alle straatcarnaval te verbieden. Iedereen deed dit , behalve LIVEKE. Voorzitter Huynen was van mening dat je dan nooit meer carnaval kon vieren, want zo zei hij: "Er is altijd wel een land in oorlog tijdens dit grote cultuur volksfeest." Carnaval is een feest van Jan en alleman en is een uitlaatklep om de dagdagelijkse beslommeringen te vergeten. Dus besluit Huynen en de zijne een algemene vergadering te plannen samen met FEN Limburg. Hier wordt besloten dat de geplande optochten mogen doorgaan mits de onderwerpen die betrekking hebben op de oorlog uit de stoet te houden.

In december 1997 wordt Robert Wouters aangetrokken in het dagelijks bestuur van LIVEKE en neemt de taak van penningmeester op zich. Het is ook Robert die aandringt op jaarordes en pins die voor het eerst uit gereikt worden in 1999.

Op 12 april 2001 ontviel ons secretaris Luc Westhof .

De eerste Limburgse Verbroederingsdag van LIVEKE zou plaats vinden eind november 1976 te Genk naar aanleiding van hun 22ste carnavalseizoen. Er waren destijds 132 deelnemers.

Vanaf nu zou elk jaar een Limburgse Verbroederingsdag plaatsvinden bij een van de aangesloten verenigingen en dit telkens laatste zondag van november. Later is deze dan verplaatst naar de eerste zondag na 11 november en vanaf het 3X11 naar de 1ste vrijdag na 11 november.

Het eerste jubileum 1X 11 jaar werd samen met de Stoepluipers van Bree georganiseerd.